ТРЗ услуги и личен състав – услуги от МКАФинанс

ТРЗ услуги от МКАФинанс

ТРЗ е понятие, което сред много от Вас, читателите на Интернет магазини com е познато като Payroll и представлява обработката и управлението на работната сила в дадена компания. Има се предвид всякакъв вид финансови и юридически задачи от типа на изплащане на заплати и трудови договори, както и назначаване на служители на конкретна длъжност.

Няма как да не споменем, че преди време много фирми наемаха специализирани компании, поемащи тази част, но днес повечето счетоводни компании предлагат тази услуга съвместно с останалото, базово счетоводство.

Една от основните дейности от ТРЗ е обработката на работни заплати

Payroll услугите, предлагани от компанията служат за лесна обработка на работни заплати включват:

 • Изготвяне и обработка на цялата документация по отношение на договорите за трудови отношения, освобождаванията, срочните и граждански договори
 • Изчисление на начисленията и удръжките на персонала
 • Изчисление на вноските за социално и здравно осигуряване от името на работодателя
 • Изготвяне на плащания за данъци и възнаграждения
 • Изготвяне и подаване на задължителните декларации за осигурените лица до съответните институции
 • Консултация относно алтернативи за назначение на персонал съгласно законодателството действащото законодателство

Нова и съвсме модерна услуга – персонал под наем

Ако вашата фирма работи с нает персонал от друго дружество, ТРЗ специалистите на , като предложат следните услуги:

 • Назначаване на персонала при нас
 • Изготвяне и регистрация на договори пред местните данъчни власти
 • Цялостно изпълнение на обработката на работни заплати, включително изчисляване на данъци, вноски за социално и здравно осигуряване и трудови възнаграждения, заедно със свързаните с това документи
 • Изготвяне на плащания за данъци, възнаграждения и бонуси
 • Прекратяване на договори и изчисляване на компенсации
 • Консултации за алтернативи за наемане и освобождаване на персонал съгласно Българското законодателство.

Организация и управление на ТРЗ отдел

Нашите експерти могат да гарантират прецизно изпълнение на всички процедури свързани с обработката на работни заплати във вашата фирма. Ето и някои от услугите, които можете да очаквате от нас:

 • Пълен одит на текущите споразумения/договори в организацията
 • Проверка на изчисляваните възнаграждения, вноски за социално и здравно осигуряване и данъци
 • Проверка и извършване на корекции на плащанията до персонала и държавният бюджет
 • Проверка на подадените документи свързани с осигурените лица до съответните институции
 • Изграждане на нови стратегии и процеси.

Самоосигуряващи се лица

Услугите, които предлагаме за самоосигуряващи се лица в България, включват следните аспекти:

 • Регистрация на самоосигуряващо се лице
 • Подготовка и подаване на декларация за регистрация
 • Изчисляване на месечни вноски за социално и здравно осигуряване и изготвяне на плащания
 • Изготвяне и подаване на всички задължителни декларации във връзка с осигуряването — месечни и годишни.

Да попаднете на добра счетоводна фирма, която да поеме ТРЗ не е лесна задача, но, ако вземете предвид тези съветие, ще облекчите тази задача:

 • Добре е фирмата да е във Вашето населено място.
 • Потърсете съдействие от компания, която е с докаано добра репутация.
 • Сравнете цените и услугите на поне три компании и едва тогава се спрете на конкретна фирма.
 • Определете минимален и максимален бюджет за ТРЗ услуги и гледайте да се вмъкнете в него, като преди това направите проучване, за да видите как вървят цените.

И така, ако Ви трява ТРЗ обслужване, ТРЗ услуги за София, то по-горе Ви споделихме една фирма, която е адекватна, като решение.

Всичко зависи от Вас, самите!

Author: admin