Поддръжка на Уеб Сайт – Професионално обслужване на Ниски Цени‎

Поддръжка на Уеб Сайт – Професионализъм на Ниски Цени‎

Разработването на уебсайт далеч не е цялата работа, която трябва да се свърши, така че да започнат обжалвания от потенциални купувачи и да започнат да нарастват обема на продажбите. Сайтът е лицето на компанията и много зависи от това колко добре работи. Малко вероятно е някой посетител на сайта да се заинтересува от предложенията на компанията, ако текстовете са написани с шрифтове с нееднакъв размер, ако снимките не са на местата си, а графиките и таблиците са изкривени. Има и ситуации, когато сайтът изобщо не се зарежда (появява се съобщение, че адресът е временно недостъпен). При тези условия нови клиенти, както и бизнес партньори, няма да бъдат намерени. Защо могат да възникнат такива проблеми?

Една от причините е недостатъчно добрата работа на хостинг компанията. Или пък хостване на сайт в страна, различна от тази, в която оперирате. Хостингът е квалифицирана услуга за разпределение на дисково пространство, необходимо за поставяне на необходимата информация на сървър, постоянно присъстващ в мрежата. При предоставянето на такава услуга клиентът получава името на сървъра, инструментите за конфигуриране, достъпа, администрацията на сървъра, пощенските кутии, възможността за стартиране на скриптове и др. Конфигуриране на важни параметри на сървъра, мониторинг на работата – всичко това е включено в комплекса от административна работа, наречена: „техническа поддръжка на сайта.“

Техническата поддръжка или, както се нарича още, поддръжката на сайта се организира по различни начини. Тези отговорности са възложени на един от служителите на компанията, друг вариант е да се вземе нов специалист, а следващата възможност е да се свържете с компания, специализирана в подобни услуги. В първия случай е възможно да спестите пари, но качеството е лошо. Служител, който има основни отговорности, използва малко време за техническа поддръжка. В случай на наемане на нов служител ще трябва да се грижи за организацията на работното място, заплатите, осигуряването на социални гаранции. Ще бъде трудно да проверите служителя за професионална годност, ако компанията няма ИТ отдел.

В последния случай поддръжката на сайта се възлага на външни изпълнители. Ще е необходимо само месечно да се превежда договорената сума в сметката на компанията. Специалистите ще дават съвети, включително относно съдържанието на сайта (съдържанието), относно компетентното управление на сайта. Няма да се притеснявате за работата на сайта. В допълнение, винаги ще има възможност за контрол на поддръжката на сайта. Това гарантира непрекъснатата работа на сайта и съответно развитието на бизнеса.

Разработването на уебсайт далеч не е цялата работа, която трябва да се свърши, така че да започнат обжалвания от потенциални купувачи и да започнат да нарастват обема на продажбите. Сайтът е лицето на компанията и много зависи от това колко добре работи. Малко вероятно е някой посетител на сайта да се заинтересува от предложенията на компанията, ако текстовете са написани с шрифтове с нееднакъв размер, ако снимките не са на местата си, а графиките и таблиците са изкривени. Има и ситуации, когато сайтът изобщо не се зарежда (появява се съобщение, че адресът е временно недостъпен). При тези условия нови клиенти, както и бизнес партньори, няма да бъдат намерени. Защо могат да възникнат такива проблеми?

Една от причините е недостатъчно добрата работа на хостинг компанията. Хостингът е квалифицирана услуга за разпределение на дисково пространство, необходимо за поставяне на необходимата информация на сървър, постоянно присъстващ в мрежата. При предоставянето на такава услуга клиентът получава името на сървъра, инструментите за конфигуриране, достъпа, администрацията на сървъра, пощенските кутии, възможността за стартиране на скриптове и др. Конфигуриране на важни параметри на сървъра, мониторинг на работата – всичко това е включено в комплекса от административна работа, наречена: „техническа поддръжка на сайта.“

Техническата поддръжка или, както се нарича още, поддръжката на сайта се организира по различни начини. Тези отговорности са възложени на един от служителите на компанията, друг вариант е да се вземе нов специалист, а следващата възможност е да се свържете с компания, специализирана в подобни услуги. В първия случай е възможно да спестите пари, но качеството е лошо. Служител, който има основни отговорности, използва малко време за техническа поддръжка. В случай на наемане на нов служител ще трябва да се грижи за организацията на работното място, заплатите, осигуряването на социални гаранции. Ще бъде трудно да проверите служителя за професионална годност, ако компанията няма ИТ отдел.

В последния случай поддръжката на сайта се възлага на външни изпълнители. Ще е необходимо само месечно да се превежда договорената сума в сметката на компанията. Специалистите ще дават съвети, включително относно съдържанието на сайта (съдържанието), относно компетентното управление на сайта. Няма да се притеснявате за работата на сайта. В допълнение, винаги ще има възможност за контрол на поддръжката на сайта. Това гарантира непрекъснатата работа на сайта и съответно развитието на бизнеса.

И така, ако сте управител на електронен магазин и желаете месечна поддръжка, то тогава тази компания е Вашето правилно решение!

Author: admin