Кои са важните спасителни средства на кораб?

Кои са важните спасителни средства на кораб?

Всеки кораб има своите спасителни планове, които са поставени на видни места, описани на официалният език, на френски или английски. Екипажа, задължително е отлично започнат с тези планове по безопасност и при тревога  има инсталирана специална сигнализация, която се включва от мостика или противопожарния пост. Благодарение на нея може да бъде лесно открит проблема и същевременно да се справят с него. Тази аларма представлява част от общокорабната аврална сигнализация, но също така и подава звукови сигнали отделно от авралната сигнализация в пътническите помещения. Важно е да има врати устойчиви при пожар, които да могат да се задействат при нужда.

Положенията за спасителните средства на конвенцията СОЛАС от 1992 година важат за кораби, които са построени след 01.06.1986 година, а за кораби, построени преди тази дата, важат – СОЛАС от 1974 год. Конвенцията въвежда важни определения за дефиниране на понятията, които се използват на един кораб. Понятия като “Свободно изплаване”,  “Свободно падане”, “Хидротермокостюм”, “Термозощитно средство”, “Дежурна лодка”, “Спасително средство”, “Средства за спускане или спусково устройство”, всички те са напълно ясни понятия на служителите на един кораб. Корабите са плавателни съдове, които има своите особености и специфики и определени системи, които се грижат за безопасността заедно с поставени врати противопожарни цени, които конвенцията задължава. Един кораб е построен, за да може спокойно и свободно да плава. Какво е плаваемост?  Плаваемост във физиката е онази способност на различни тела да успеят да се задържат на повърхността на даден флуид.  Това се дължи главно на архимедовата сила,. Тя представлява разликата в налягането на горната и долната повърхност на тялото. Благодарение на тази сила се позволява на даден предмет да плава на повърхността и така той изглежда много по-лек от колкото е. Колко пъти сте плавали? Според вас били ли сте взети всички необходими мерки за безопасност при плаване?

Author: admin